תפריט

תפריט קפית מודיעין

תפריט עשיר ומגוון המושפע מהמטבח האיטלקי והישראלי.

תפריט 2024

תפריט אלכוהול

תפריט עשיר ומגוון המושפע מהמטבח האיטלקי והישראלי.